Đầu khoan tự động 13mm,

khả năng khoan: 2-13mm,

kích thước kết nối 1/2"-20UNF,

đóng gói trong hộp màu

KCL1301 - Đầu khoan tự động13mm