Khả năng khoan: khoan: 3.0-16mm,

Không răng cưa B18,

Kèm theo 1 khóa vặn 80mm ,

đóng gói trong hộp màu.

KC1602W - Đầu khoan không răng 13mm