Khả năng khoan: khoan: 1.5-13mm,

Không răng cưa B16,

Kèm theo 1 khóa vặn 80mm ,

đóng gói trong hộp màu.

KC1302W - Đầu khoan không răng 13mm