Khả năng khoan: khoan: 1.5-10mm,

Không răng cưa B12,

Kèm theo 1 khóa vặn 60mm ,

đóng gói trong hộp màu.

KC1002W - Đầu khoan không răng 10mm