Nguồn điện: DC12V,

Cường độ sử dụng: 13A,

Trọng lượng nâng : 2000kg,

Độ nâng : 12cm -35cm.

Trọng lượng máy: 7.5kg.

KÍCH ĐIỆN NÂNG XE