Điện thế: 220-240V~50-60Hz;

Công suất: 570 W,

Tốc độ không tải: 800-3000 v/p;

Khả năng cắt: 65 mm (gỗ) - 8 mm (sắt thép),

4 chức năng lắc/nhịp,

kèm theo lưỡi 1 cưa lọng và 1 bộ than,

đóng gói trong hộp màu.

JS57028- Máy cưa lọng