top of page

Điện thế: 220-240V~50-60Hz;

Công suất: 400 W,

Tốc độ không tải: 800-3000 v/p;

Khả năng cắt: 55 mm (gỗ) - 6 mm (sắt thép) ,

kèm theo 1 lưỡi cưa lọng,

đóng gói trong hộp màu.

JS40028 - Máy cưa lọng

bottom of page