Chiều dài lưỡi cưa: 74 mm, HCS, 6 răng cưa/ 1 inch,

Chất liệu HCS, dùng cắt gỗ mềm (5-50 mm), ván dăm, ván ép lõi gỗ, ván dăm,

Đặc biệt để cắt đường cong. 5 cái/ bộ

Đóng gói trong vĩ nhựa giấy

JBT244D - Bộ lưỡi cưa lọng gỗ