Chiều dài răng cưa: 50mm
Khoảng cách răng cưa: 1.9-2.3mm
Chất liệu HSS, bộ răng gợn sóng và mịn
Dùng để cắt Tấm kim loại dày vừa (2,5-6 mm,) 5 cái / bộ,

Đóng gói trong vỉ đơn. 

JBT118B - Bộ lưỡi cưa lọng kim loại