Chiều dài lưỡi cưa: 74 mm,

khoảng cách răng cưa: 4-5.2mm,  

chất liệu HCS, 5 cái/bộ,

Chất liệu HCS, răng cưa tròn.

Đóng gói trong vĩ nhựa giấy

JBT101D - Bộ lưỡi cưa lọng gỗ