top of page

Công nghệ IGBT Inverter,

Điện thế: 220-240V/380-400;

Tần số: 50-60Hz,  Điện áp liên tục: 20-250A;

Hiệu suất:250A@60%;

Điện thế không tải: 70-80V,

Điện áp ra tối đa: 250A,

Kích thước que hàn: 1.6 -5.0 mm;

Không có phụ kiện kèm theo;

đóng gói trong hộp màu. TL: 4 kg

 

ING-MMA2508 - Máy hàn điện tử Inverter

bottom of page