Công nghệ IGBT Inverter,

Điện thế: 220-240V/380-400;

Tần số: 50-60Hz,  Điện áp liên tục: 20-250A;

Hiệu suất:250A@60%;

Điện thế không tải: 70-80V,

Điệ