Kích thước: 8.5 inch/215mm,

với chức năng cắt, tuốt và đẩy dây xuống có thể tuốt được 7 loại kích cỡ dây

cắt được 5 loại dây đồng khác nhau- 72/T

HWSP851 - Kềm tuốt dây điện đa năng 8.5"/215mm