Size: 6 inch/160mm, Chất liệu bằng thép CR-V, đen bóng, tay cầm hai màu. - 36/T

HWSP28160 - Kềm tước dây 6"/160mm