Chiều dài giũa: 200mm,- 60/T

HWRF088 - Giũa gỗ tròn