Chiều dài giũa: 200mm, - 60/T

HWFF088 - Giũa gỗ dẹp