Độ rộng: 25 mm, chiều dài: 140mm, chất liệu  CRV- 50/T

HWC0825 - Đục gỗ