Độ rộng: 19 mm, chiều dài: 140mm, chất liệu  CRV- 50/T

HWC0819 - Đục gỗ