Độ rộng: 16 mm, chiều dài: 140mm, chất liệu  CRV- 50/T

HWC0816 - Đục gỗ