Độ rộng: 14 mm, chiều dài: 140mm, chất liệu  CRV- 50/T

HWC0814 - Đục gỗ