Độ rộng: 9 mm, chiều dài: 140mm, chất liệu  CRV-50/T

HWC0809 - Đục gỗ