Độ rộng: 6 mm, chiều dài: 140mm, chất liệu  CRV-50/T

HWC0806 - Đục gỗ