Chất liệu tốt như hàng của STANLEY, Size:6"/150mm,

chất liệu: Taiwan SK5, 8 răng cưa/1 inch,

răng cưa chịu nhiệt,

răng cưa 3 cạnh cắt chính xác và nhanh,

sử dụng lâu dài- 60/T

HWBSW68 - Cưa tay mỏ nhọn (6''/150mm)