Size(AxBxC):
48"(1200mm)x1-1/8"(29mm)x19/32"(15.0mm)- 4/T

HWBA01482 - Xà beng