Size(AxBxC):
36"(900mm) x 1-1/8"(29mm)x19/32"(15.0mm)- 6/T

HWBA01362 - Xà beng