Tay cầm nhựa, tráng đồng, chiều dài: 250mm- 60/T

HWB02250 - Cọ thép