Phạm vi đo: 0-200mm, mức đọc: 0.05mm,

Chất liệu: thép cacbon- 30/T

HVC01200 - Thước kẹp