Phạm vi đo: 0-150mm, mức đọc: 0.05mm

Chất liệu: thép cacbon- 50/T

HVC01150 - Thước kẹp