Kích thước lưỡi: 61 x 19 mm,

Kèm 6 lưỡi SK5, vỏ hợp kim kẽm- 72/T

HUK614 - Dao cắt tiện dụng