Kích thước lưỡi: 61x19mm, kèm 5 lưỡi SK5- 72/T

HUK611 - Dao cắt tiện dụng