Hai tay cầm  mềm dẻo,

Cắt thẳng, chiều dài kéo: 300mm (12''),

Cắt nhựa, cao su hoặc dây đồng lưới đk 0.5mm- 40/T

HTSN0112S - Kéo cắt tole đầu thẳng