Size: 12 inch,

Độ dày cắt tối đa: thép carbon  ≤1.2mm và thép không gỉ ≤0.5mm- 24/T

HTS0412 - Kéo cắt tole nhỏ