Kích thước tổng thể: 520*218*243mm,

Độ dày của hộp đồ nghề: 0.8mm,

độ dày của ngăn kéo: 0.6mm,

Gồm 1 ngăn trên có kích thước: 515*215*63mm và 2 ngăn dưới: 449*196*54mm.  

HTCS220971 - Bộ hộp đồ nghề 97 món dụng cụ