Kích thước: L32 * W28cm.

Với 10 túi nhỏ, 2 cái búa,

Chất liệu: 600D polester,

Nhiều loại túi khác nhau đựng công cụ- 40/T

HTBP01011 - Giỏ đựng công cụ đeo lưng