Kích thước: 16 inch, 21 túi đựng công cụ,

Chất liệu: polyester 600D,

Tay cầm thép và dây đeo mạnh mẽ,

Dễ dàng mang theo, khung nhựa giữ giỏ cố đinh và chắc chắn- 4/T

HTBGL01 - Giỏ đựng công cụ