Kích thước: 13 inch,

Khung giỏ cứng để dễ dàng mở và đóng.- 16/T

HTBG05 - Giỏ đựng công cụ