Kích thước: 16 inch,

Khung giỏ cứng để dễ dàng mở và đóng.

Dây đeo vai có thể tùy điều chỉnh dài/ngắn- 10/T

HTBG03 - Giỏ đựng công cụ