Kích thước họp: 370x120x163mm, hai tầng,

Kích thước tấm sắt:0.6~0.8mm- 1/T

HTB04 - Hộp đựng đồ nghề