Kích thước họp: 400x200x195mm, ba tầng,

Kích thước tấm sắt:0.6~0.8mm- 1/T

HTB03 - Hộp đựng đồ nghề