Kích thước họp: 495x200x290mm, ba tầng,

Kích thước tấm sắt:0.6~0.8mm- 1/T

HTB02 - Hộp đựng đồ nghề