Chất liệu tay cầm bằng nhựa: ABS,

Đường kính đĩa tròn: 115mm,

Hút tối đa: 50kg,

Đóng gói họp giấy. 18/T

HSU025001 - Giác hút kính hai đầu