Chất liệu tay cầm bằng nhựa: ABS,

Đường kính đĩa tròn: 115mm,

Hút tối đa: 25kg,

Đóng gói họp giấy. 36/T

HSU012501 - Giác hút kính cầm tay