Chiều dài giũa: 200mm, Thép T12- 60/T

HSTF088 - Giũa sắt tam giác