Kích thước: 8 inch/200mm. Đen bóng- 36/T

HSPJP02200 - Kềm mũi trượt