Kích thước: 6 inch/160mm. Đen bóng- 36/T

HSPJP02160 - Kềm mũi trượt