Thép Cr-V.

Size: 7 inch, HRC42-HRC50, mạ Niken- 60/T

HSP0107 - Kềm bấm seal (7)