Chiều dài: 150 cm,

Độ dày thanh nhôm: 1.5mm, 6 nam châm hút cực mạnh- 14/T

HSL38150M - Thước thủy (kèm theo nam châm hút)

<