Chiều dài: 100 cm,

Độ dày thanh nhôm: 1.5mm, 4 nam châm hút cực mạnh- 20/T

HSL38100M - Thước thủy (kèm theo nam châm hút)