Chiều dài: 40 cm,

Độ dày thanh nhôm: 1.5mm, 2 nam châm hút cực mạnh- 20/T

HSL38040M - Thước thủy(kèm theo nam châm hút)