Chiều dài: 100 cm,

Độ dày thanh nhôm: 1mm, kiểu dáng độc đáo của - 20/T

HSL18100 - Thước thủy