Chiều dài: 80 cm,

Độ dày thanh nhôm: 1mm, kiểu dáng độc đáo của - 20/T

HSL18080 - Thước thủy